For further information please fill the details below:

First Name
Last Name
Mobile Number
Email Address
Program Enquired

معرفی پوهنځی انجنیری

پوهنځی انجنیری موسسه تحصیلات عالی خانه نور در سال ۱۳۹۴ در دو دیپارتمنت ساختمانی و برق - الکترونیک تأسیس و الی اکنون با سعی و تلاش فروان توانسته در عرصه تربیه کادر های مسلکی در جامعه مصدر خدمت برای مردم قرار گیرد. این پوهنځی متعهد است که با ارایه خدمات با کیفیت و زمینه سازی تحقیقات علمی مسلکی برای محصلین زمینه رشد استعداد نهفته جامعه را مهیا سازد. در پوهنځی انجنیری کدر های علمی متبحر و استادان مجرب به سویه دکتورا وماستر که تحصیلات خویش را از پوهنتونهای مشهور جهان بدست آورده اند و نیز کادری علمی داخل کشورمیباشد حضور دارند.تعداد مجموعی استادان حاضر پوهنځی انجنیری (۱۳) نفر میباشد که شامل ۵ استاد در دیپارتمنت برق و ۹ استاد در دیپارتمنت ساختمانی است. قابل تذکر است که هر دیپارتمنت دارای آمرین و بخش تدریس مشترک میباشد.

صنوف درسی پوهنځی انجنیری باداشتن ده اطاق که به طور کامل فرش شده و مجهز با آیرکندیشن ها، ال سی دی ها، تخته های سفید و با فرنیچرمدرن راحت می باشد و استادان با استفاده از پاور پاینت تدریس مینمایند. پوهنځی انجنیری لابراتوارهای مجهز با مواد و وسایل مدرن در دو دیپارتمنت به شکل جدا گانه تهیه و به دسترس محصلین خویش قرار داده است و قرار ذیل است:

 • لابراتوارهای انجنیری برق: لابراتوار الکترونیک، لابراتوار تحلیل سرکت، لابراتوار انرژی کانورژن، لابراتوار پاور و لابراتوار فزیک.
 • لابراتوارهای انجنیری سیول: لابراتوار مقاومت مواد، لابراتوار خاک و کانکریت، لابراتوار سروی، لابراتوار هایدرولیک، لابراتوار میخانیک سیالات و لابراتوار جیولوجی.

دیدگاه

پوهنحی انجینری میخواهد.از طریق برنامه های منظم علمی ،فرهنگی،تحقیقی و عرضه خدمات با کیفیت مطابق پلان ستراتیژیک موسسه و وزارت تحصیلات عالی و تقدیم نسل متخصص به جامعه به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و منطقه تبارز نماید .

ماموریت

پوهنځی انجینیری زمینه تربیه کادر های علمی- مسلکی انجینیری را که دارای تحصیلات عالی با در نظرداشت کیفیت بلند آموزشی و مهارت های عملی مسلکی مطابق خواست زمان به منظور رفع نیازمندی های مارکیت کاری در کشور باشد را فراهم می سازد.

ارزش ها

 1. داشتن اساتید دایمی به سویه ماستر و داکتر و تشویق آنها برای نیل به اهداف نهایی.
 2. تعهد در عرضه خدمات بهتر و کسب اطمینان از مؤثریت و مفیدیت خدمات و عملکرد ها.
 3. کسب رضایت محصلین از مؤثریت برنامه های تحصیلی، تحقیقی و چگونگی کیفیت خدمات برای جامعه.
 4. شفافیت در عرضه خدمات و انجام فعالیت در پوهنځی.
 5. رعایت اصل شایسته سالاری در روند امتیازدهی، ارزیابی ها و نظارت ها از اساتید و محصلین.
 6. تعهد در اشتغالزایی و سهمگیری در رشد و توسعه اقتصاد- اجتماعی.
 7. آزادی از طریق بیان و ابراز نظر برای همه در پوهنځي محفوظ است.
 8. ایجاد زمینه های وسیع نظری و عملی برای روند آموزش عالی، همچنان ایجاد فضای نقد و ابراز نظر و تشویق گروه کاری در متداول سازی تفکر انتقادی در عملکرد و فعالیت ها.
 9. کسب مدارج بالاتر و احراز معیار های بلند و ایجاد یک روحیه قوی با عزم محکم برای رسیدن به اهداف نهایی برای محصلین ..
 10. ساختار تشکیلاتی منظم با تسهیلات لازم طبق نیاز تدریسی وجود دارد.
 11. تجارب کار و فعالیت از سال ها به این سو برای ارایه خدمات برای مستفید شونده ها و نیاز سکتور ساختمانی و زیربنایی در کشور.

اهداف استراتیژیک پوهنځي انجنیری

 1. فعال سازی دینامیک پوهنځی و دیپارتمنت ها برای بکار انداختن نیروی بشری استخدام شده برای پیشبرد فعالیت های پلان شده مطابق نصاب و پالیسی کورس.
 2. توسعه، تشویق و ترغیب استادان در امور اکادمیک، تحقیقات علمی و ارتقای ظرفیت تخصصی اعضا برای انتقال اندوخته های علمی به محصلان و سایر موارد مورد نیاز در جامعه.
 3. توسعه و ارتقای کیفیت تدریس (یاددهی و یادگیری) و آموزش بهتر با استفاده از شیوه های مناسب تدریس برای محصلان.
 4. مساعد ساختن زمینه برای تهیه تکست های آموزشی و مواد درسی لازم برای محصلان و اعضای کادر علمی.
 5. تشویق و ترغیب استادان برای ارتقا به رتبه های علمی بالاتر در آینده، بعد از ایجاد روند وزارت تحصیلات عالی.
 6. تشویق و همکاری استادان برای رسیدن به سطوح منطقوی و بین المللی.
 7. نهادینه ساختن فعالیت های دیپارتمنت برای ارایه خدمات با کیفیت درسی با در نظر داشت معیار های قبول شده.
 8. ایجاد همکاری های ملی و بین المللی برای آموزش بهتر و ارتقای ظرفیت استادان به سویه های بالاتر (ماستری و دوکتورا) و برنامه های کوتاه مدت.
 9. ارزیابی اساتید توسط آمرین دیپارتمنت ، و ارزیابی آمرین توسط ریس پوهنځی صورت کرفته و مطابق به طرزالعمل توسعه می شود.
 10. تشویق اساتید و محصلین در سحم کیری تحقیقات علمی و نظری به سطح موسسه .

چارت تشکیلاتی پوهنځی انجنیری

نصاب تحصیلی پوهنځی انجنیری

نصاب تحصیلی رشته برق پوهنځی انجنیری

نصاب تحصیلی رشته ساختمانی پوهنځی انجنیری

البوم عکس های پوهنځی انجنیری

           

© 2019. Khana-e-Noor University All Rights Reserved.   Disclaimer  |  Privacy Policy
TOP